A- GENEL AÇIKLAMALAR

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) istihdam edilmek üzere 200 bireysel danışmanlık hizmet (tam zamanlı) alımı 22/05/2018 tarihinde ilan edilmiştir. Akabinde bu pozisyonlar için 31/12/2018 tarihinde asil olarak yerleştirilmeye hak kazananların, 11/01/2019 tarihinde ise sözlü sınav sonucu yerleştirmeye hak kazananların listesi yayınlanmıştı. Bu pozisyonları kazandığı ilan edilen adaylardan evraklarını zamanında teslim etmeyenler ile evraklarını zamanında teslim etmesine rağmen evrakların beyan ettikleri bilgiler ile uyuşmaması sebebiyle yerleştirilme hakkını kaybedenlerin yerine ilgili ilanlarda belirtildiği üzere sıralı adaylar ile sözleşme imzalanacaktır.

B.  SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANADAYLAR

  1. Bu kapsamda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar (pdfEk:1 FizyoterapistpdfEk:2 DiyetisyenpdfEk:3 PsikologpdfEk:4 Sosyal ÇalışmacıpdfEk:5 Çocuk Gelişimci) aşağıda belirtilen belgeleri 08/03/2019 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi’ne elden teslim edeceklerdir. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen adaylar sözleşme hakkını kaybedeceklerdir.
  • Lisans Diploması (aslı veya noter onaylı sureti),
  • Başvuruda beyan edilen Yüksek lisans Diploması(aslı veya noter onaylı sureti),
  • Başvuruda beyan edilen iş tecrübelerine ait İş Deneyim Belgesi(SGK dökümüile birlikte),
  • Başvuruda beyan edilen sertifikalar,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(Daha önce talep edilen Güvenlik Soruşması ve Arşiv Araştırması Formu ile Adli Sicil ve Adli Sicil Kaydı Yoktur yazısı yerine sadece nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)

  1. Yukarıda sayılan belgeleri tam ve güvenlik soruşturması uygun çıkan adaylar ile sözleşme imzalanacaktır.

C- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Her bir pozisyon için yerleştirilmesi uygun görülen aday ile çeşitli sebeplerle sözleşme imzalanamaması halinde, sıralı adaylar ile sözleşme imzalanacaktır. Sıralı adaylarda puan eşitliği olması halinde, eşit puanlı adaylar arasında yeniden sözlü sınav yapılacaktır.

D- DİĞER HUSUSLAR

  • Yerleştirilmeye hak kazanan adaylara yazılı sözleşme daveti gönderilecektir.
  • Sözleşmeler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılacaktır.
  • Sözleşmeler, danışmanın performans değerlendirmesine göre yıllık olarak yenilenecektir.

İLETİŞİM

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanlığı Dünya Bankası Satınalma Birimi

Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

https: hsgm.Saglik.gov.tr/tr/duyurular.html  Tel: 0 312 565 59 17 – 0 312 565 51 34