sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

En güncel personel alımı ilanlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Basın ilan kurumunun yayınladığı personel alımı ilanlarıyla ilgili tüm bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ilana göre sınava ilişkin bilgiler; Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre,  kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer pozisyonlar için ise sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı Başvuru Tarihi 

Başvurular, 11.10.2021 Pazartesi günü başlayıp 15.10.2021 Cuma günü sona erecektir.

Sınav Tarihi: Başvuru sonuçları ile sınav tarihi ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı Başvuru Şartları

A) Genel Şartlar:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar).
2
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.
5) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.
6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmeli Personel Alımı tam ilan metni için lütfen tıklayın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.