Kategori arşivi: Atamalar-Yeni Personel Alımı

Sağlık Personel Alımı

Sağlık bakanlığına yeni Sağlık Personel alımı ile ilgili tüm haberleri, son dakika personel alımı ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte sağlık personel alımı ve sağlık bakanlığı atamaları hakkında tüm flaş gelişmeler…

Milyonlarca memur adayının merakla beklediği personel alımı listesi…
Kamu personel ve sağlıkçı alımı.
Hemşire alımı, sağlık teknisyeni, memur, sağlık memuru, tıbbi teknolog,ebe,  att alımı ve doktor atamaları.. Sürekli işçi, tıbbi sekreter alımları…

Kocaeli Şehir Hastanesi İş Başvurusu Başladı mı?

Kocaeli Şehir Hastanesi iş başvurusu başladı mı? Kocaeli Şehir Hastanesi personel alımı ve işçi alımı başlayacak mı?
Kocaeli – İzmit Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, açık iş pozisyonları nelerdir, iş başvurusu nasıl nereden yapılır. İşte Detaylar…

2021 yılı içinde açılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşılıyor…

Kocaeli’nde toplam 1.210 yataklı olarak inşa edilen entegre sağlık kampüsünde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığı zaman son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla, her branştan polikliniklerle, modern, konforlu hasta odaları ve uluslararası standartlarda üniteleri, ameliyathaneleri ile hizmet verecek. Sağlık kampüsünde 454 yataklı genel hastane, 275 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 143 yataklı kalp damar hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 100 yataklı FTR ile 130 yataklı YGAP olmak üzere 6 hastane yer alacak. Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2021 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Şehir Hastanesinde verilecek hizmetler:

– Erişkin Yoğun bakımlar
– Çocuk Yoğun bakımlar
– Yanık Ünitesi
– Kadın doğum
– İyot Tedavi Alanı
– LİNAC
– TPN Hazırlama
– Tüp Bebek Merkezi
– Robotik İlaç Hazırlama
– Hiperbarik
– Taş Kırma (ESWL) Ünitesi
– Radyoterapi
– Uyku: VAR
– Palyatif Bakım

İzmit Cephanelik Mevkii’nde inşa edilen 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir hastanesi açılışı kısa süre içinde yapılacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandığı zaman son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla, her branştan polikliniklerle, modern, konforlu hasta odaları ve uluslararası standartlarda üniteleri, ameliyathaneleri ile hizmet verecek. Sağlık kampüsünde 454 yataklı genel hastane, 275 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 143 yataklı kalp damar hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 100 yataklı FTR ile 130 yataklı YGAP olmak üzere 6 hastane yer alacak. Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2021 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

 

İş başvurusu ve açık pozisyonları:

Günde 15 bin hastaya hizmet verecek olan Kocaeli- İzmit Şehir Hastanesinde toplam 4 bin 788 kişinin çalışması planlanıyor.
Kocaeli Şehir Hastanesinde sınavsız başvuruyla alınacak sağlık personelleri;

 • radyoloji alanında
 • nükleer tıp
 • radyoterapi
 • tıbbi laboratuvarlar
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • tıbbi atik
 • hastane bilgi yönetim sistemleri
 • sekreter
 • hasta karşılama ve refakat hizmetleri
 • yardım masası
 • yemekhane
 • temizlik
 • çamaşırhane
 • güvenlik
 • otopark
 • teknik bakım onarım
 • biyomedikal hizmetler alanlarında personel alınacak.
  Eleman alımları için firmanın iş ilanlarına başvurabilirsiniz.

Yüklenici Firma: Türkerler

Türkerler genel iş başvurusu:

https://www.kariyer.net/is-ilani/turkerler-insaat-turizm-maden-enerjiur-tic-ve-san-genel-basvuru-2439388

Sürekli İşçi Alımı 2021

Her gün on binlerce kişi tarafından aranan sürekli işçi alımı ilanları ilgi görmeye devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak. Pamukkale Üniversitesi koruma ve güvenlik hizmetleri kadrosunda çalışacak sürekli işçi alımı yapıyor.

Pamukkale  Üniversitesi  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama Merkezi  Müdürlüğünde ve Üniversite  Hastanelerinde  çalıştırılmak  üzere İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Sürekli işçi alımı başvuru tarihleri

Başvuru Başlama Tarihi  :13.09.2021
Başvuru Bitiş Tarihi        :17.09.2021

Sürekli işçi alımı genel şartları:

1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
3-  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
4- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
7- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 9- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
11- Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
12-  Başvuru  talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular  işe  alım  sürecinin  her  aşamasında  reddedilebileceği  gibi  başvuru  esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
14- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
15- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
17- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Tam ilan metni için tıklayınız…

Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı

Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ile ilgili tüm haberleri, son dakika personel alımı ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte sözleşmeli sağlık personeli alımı  hakkında tüm flaş gelişmeler…

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır. Alınacak sağlık personelinin ünvanları; hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, eczacı.

İşte Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ilanının detayları…

Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı Genel Şartları:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç : 14.09.2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28.09.2021 (Mesai Bitimi)

Tam ilan metni için tıklayınız…

Doktor Ataması

100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Doktor Ataması; Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girenler…

Doktor Ataması

Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 7 Eylül 2021 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel
Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren
yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların
atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmeti Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu
haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini
tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta
sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile
izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.
B- BAŞVURU ESASLARI
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik
Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal
yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
yapabileceklerdir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde
değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa
gönderilmeyecektir.
5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya
(www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini
başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve
tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile
yerleştirileceklerdir.
7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken
yerleştikleri birime teslim edilecektir. (**)

İlan Metni
Kura Takvimi
İsim Listeleri
Uzman Tabip İsim Listesi
Pratisyen Tabip İsim Listesi
Münhal Kadrolar

Başvuru Yapmak İçin Tıklayın

Sürekli işçi alım İlanı

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Lise Mezunu sürekli İşçi alım ilanı yayınladı. İşte ilanın detayları…

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 31.08.2021 tarihinde yayımlanacaktır.
İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.08.2021 – 04.09.2021 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

Temizlik Görevlisi

İnşaat İşçisi

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Sürekli işçi alım İlanı – BAŞVURU ŞARTLARI ARANILAN GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilçede ikamet ediyor olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

 • Başvuru Süresi
  İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.08.2021 – 04.09.2021 tarihleri arasında.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak, alınacak sağlık personeli; 23 Hemşire, 1 Laborant ve 2 Röntgen Teknisyeni…

Süleyman Demirel Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren (Resmî Gazete Yayım Tarihi 13.08.2021) 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversite https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir.
2- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri)

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir.
2- İlan edilen 1. ve 2. ilandan kadro sayısının 1 katı yedek aday; diğer numaralı ilanlardan kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sağlık Personeli Alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  Sağlık Personeli alımı ilanı yayımlandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 56 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

İlan metni;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden;
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf

İlan detayları için tıklayınız…

Sağlık Enstitüleri Başkanlığına en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak!

Sağlık Enstitüleri Başkanlığına en az ilkokul mazunu personel alımı yapılacak!

Sağlık Enstitüleri Başkanlığına en az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu personel alımı yapılacak.

Yayımlanan ilan metni;

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Alım İlanı

Başkanlığımız İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 09/08/2021-
13/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen,
posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) için başvuru
yapabilecektir. Birden fazla görev yeri için yapılan başvuruların hiçbirisi kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları için tıklayınız.

Kırıkkale Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Kırıkkale Üniversitesi 47 Sürekli İşçi alımı yapacak! İşte sürekli işçi alımı ilanının detayları…

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere; Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri dallarında sürekli işçi alımı yapılacak.

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, İŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. İstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.
İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 – 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir. İlan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.
Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır. İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri E Tıp Fakültesi Hastanesi 37 Noter Kurası ve Sözlü Sınav
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri K Tıp Fakültesi Hastanesi 10 Noter Kurası ve Sözlü Sınav

Son başvuru Tarihi 09.08.2021

İşçi alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Orta öğretim ve Lise Mezunu Geçici İşçi alım ilanı yayınladı. İşte ilanın detayları…

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3ncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
Sözlü Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek geçici işçi pozisyonu deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi İŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Alınacak İşçi Sayısı:

Bahçe Bakım Elamanı 6 kişi

 

Resmî Gazete Yayım Tarihi : 03.08.2021

 

AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sözlü sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. Maddesi ç bendi Kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanda noter kurası yöntemi ile “geçici işçi ”alınacaktır.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ve meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Bahçe bakım elamanı mesleklerinde personellere ilişkin başvuru listesi İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (Dört) kat asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır.
Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.
4. Yerleştirme sonucu işe alınması öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi işe alım işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar ”ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6. Başvuru yapan adaylara başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
7. Noter kurası sonucuna göre Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü alımı için alınacak olan geçici işçilerin görev yerleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin (1),(4),ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.(Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle:24/4/2017-2017/10092K.)”
7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak,40 yaşından gün almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak(yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlene suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

A) KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işleminin 16/08/2021 tarihinde pazartesi günü saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B BLOK Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (https://www.afsu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.
2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru dilekçesi
2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge.(e-Devlet çıktısı)

C) GÖREVE BAŞLAMA DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK ADAYLARDAN
1. Noter kurası ile göreve başlamaya hak kazanan ve üniversitemiz geçici işçi alım komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2. Noter sonucu göreve başlama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanları işlemleri yapılmayacaktır.
3. İşin toplam süresi 3 aydır. Deneme süresi iki ay olup, bu süreçte başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan olunur.